hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

WażneOgloszenia:

Komunikat:

W sprawie zapewnienia zastępczego punktu poboru wody w razie przerwy w dostawie wody Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wadowicach informuje Odbiorców, że w przypadku przerwy w dostawie wody trwającej ponad 12 godzin mamy obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację poboru wody (zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania więcej

zarząd