KOMUNIKATYWAŻNY KOMUNIKAT!!!!

W okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania
Zarząd Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej oraz odbioru ścieków, Zarząd Spółki podjął decyzję o całkowitym ograniczeniu wizyt klientów w naszej Spółce w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju oraz mając na uwadze charakter, specyfikę i misję naszego przedsiębiorstwa zdecydowaliśmy o podjęciu dodatkowych środków bezpieczeństwa:


- od 16 marca 2020 roku do odwołania biura naszej Spółki są zamknięte dla Klientów;

- czasowo zawieszamy i ograniczamy wszystkie zaplanowane prace remontowe, zaplanowane budowy nowych przyłączy wod.-kan., prace inwestycyjne, wymianę i odczyty wodomierzy, wydawanie warunków technicznych oraz uzgodnień dokumentacji technicznych;

- przez okres stanu zagrożenia epidemicznego służby wadowickich wodociągów wykonywać będą tylko prace związane z bieżącym utrzymaniem sieci wod.-kan. oraz z bieżącym oczyszczaniem ścieków tzn. na terenie naszej działalności wykonywane będą wyłącznie prace naprawcze na sieci wod.-kan.;

- podejmowanie awaryjnych prac na podejściu wodomierzowym u Klientów, poprzedzone będzie telefoniczną informacją w celu uzyskania dalszych instrukcji;

- wstrzymujemy odczyty wodomierzy przez nasze służby, prosimy o podawanie stanów wodomierzy telefonicznie (nr tel. 662 277 045) lub e-mailowo (biuro.obslugi@wpwik.com), w przypadku braku odczytów będziemy rozliczać klientów według średniego zużycia wody;

- wszelkie dokumenty w wersji papierowej od Klientów będzie można złożyć w skrzynce pocztowej przy budynku portierni (ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice);

- wszyscy dostawcy oraz pracownicy firm świadczących usługi ciągłe przed wjazdem na teren zakładu proszeni są o zgłaszanie się na portiernię w celu uzyskania dalszych instrukcji.


Bardzo prosimy o wyrozumiałość. Pamiętajmy, że zachowanie bezpiecznej odległości oraz izolacja może stanowić skuteczną metodę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród ludzi. To nie jest ograniczenie naszych praw, to sprawdzian społecznej odpowiedzialność za zdrowie swoje i swoich bliskich.

Zachęcamy Państwa do kontaktowania się z wydziałami Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie:

33 82 356 26 do 28

Dyrektor ds. Technicznych
604 962 735

Kierownik Biura Obsługi Klienta
biuro.obslugi@wpwik.com
604 281 062

Kierownik Wydziału Sieci Wod-Kan
wod-kan@wpwik.com
694 385 203

Kierownik D.U.R.
692 156 556

Kierownik Wydziału Produkcji Wody
zuw@wpwik.com
692 433 135

Biuro Obsługi Klienta
biuro.obslugi@wpwik.com
662 277 045

Dział Technicznych
692 156 526
Z wyrazami szacunku,
Prezes Zarządu
Jerzy Obstarczyk

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. 

WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.
Koronawirusy towarzyszą człowiekowi od wieków. Uważa się, że są odpowiedzialne za 10–20% wszystkich przeziębień i tzw. „infekcji grypowych”. Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Wirusy te, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych.


Takie procesy jednostkowe są stosowane na ujęciu wody pitnej WPWiK Sp. o.o. . W szczególności na Stacji Uzdatniania Wody wykorzystywane są procesy dezynfekcji wody przy pomocy podchlorynu sodu, naświetlanie lampami UV, które skutecznie eliminują tego typu wirusy. 


W związku z zaistniałą sytuacją Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zabezpieczyło dodatkowe ilości dezyfekantów na wszystkich obiektach. Woda dostarczana odbiorcom spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.
Z wyrazami szacunku,
Prezes Zarządu
Jerzy Obstarczyk
APEL Prezesa Zarządu
Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wadowicach
W związku z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia o sposobach zapobiegania, rozprzestrzeniania się i zwalczania wirusa Covid -19
zwracam się z prośbą do mieszaków o:

1) Ograniczenie wizyt w spółce do niezbędnego minimum. Proszę o kontakt za pomocą urządzeń teleinformatycznych:

a. Telefony kontaktowe dostępne na stronie internetowej.

b. Strona internetowa: www.wpwik.com

c. Adresy mailowe:

sekretariat@wpwik.com,

bok@wpwik.com,

biuro.obslugi@wpwik.com (odczyty wodomierzy).

2) Ograniczenie dokonywania płatności gotówkowych.KOMUNIKAT

W zawiązku z licznymi pytaniami mieszkańców, Prezes Zarządu Wadowickiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach informuje, że
woda dostarczana do naszych Odbiorców spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.
PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ
konkursu „MÓJ WODNY PRZYJACIEL”

Dnia 10.03.2020 r. o godzinie 1100 w Sali Edukacji Ekologicznej Stacji Uzdatniania
Wody WPWiK Sp. z o.o przy ul. Zegadłowicza 57 w Wadowicach, zebrała się komisja
w składzie:

1. Aleksandra Nowicka-Wszołek – absolwentka malarstwa na Uniwersytecie Śląskim, grafik, projektant, ilustrator

2. Małgorzata Targosz-Storch – Kierownik Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Wadowicach

3. Izabela Swakoń – Kierownik Biura Obsługi Klienta i Obsługi Zarządu

4. Jan Bliźniak – Dyrektor ds. technicznych

5. Joanna Krupnik – Z-ca Kierownika, Technolog Wydziału Produkcji Wody


Podczas oceny prac konkursowych komisja brała pod uwagę:

a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
c. sposób ujęcia tematu,
d. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka.


Celem konkursu plastycznego było:

1. stworzenie postaci będącej znakiem rozpoznawczym Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

2. kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci,

3. doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi jako środka wypowiedzi,

4. rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, samodzielności i umiejętności.
Na konkurs nadesłane zostało 120 prac z szkół podstawowych klas I - III znajdujących się na terenie miasta Wadowice.
Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

Decyzją Komisji w każdej grupie tematycznej przyznano:

I miejsce: Martyna Targosz kl. 1b Szkoła Podstawowa nr 4, Wadowice

II miejsce: Liliana Stasik-Grolik kl. 3b Szkoła Podstawowa nr 2, Wadowice

III miejsce: Konrad Bartel kl. 2b Szkoła Podstawowa nr 5, Wadowice

oraz wyróżnienia:


I stopnia:

Aleksandra Jarosz kl. 1b Szkoła Podstawowa nr 2, Wadowice

Liliana Sieja kl. 2a Szkoła Podstawowa nr 4, Wadowice

Tomasz Biernacki kl. 3b Szkoła Podstawowa nr 4, Wadowice


II stopnia:


Zofia Kozioł kl.3a Szkoła Podstawowa nr 2, Wadowice

Eryk Naglik kl. 3b Szkoła Podstawowa nr 5, Wadowice


III stopnia:


Dawid Widlarz kl.1b Szkoła Podstawowa nr 4, Wadowice

Natasza Jamróz kl.1b Szkoła Podstawowa nr 1, Wadowice

Weronika Świadek kl. 3a Szkoła Podstawowa nr 2, Wadowice

Małgorzata Bucała kl.1a Szkoła Podstawowa nr 5, Wadowice

Justyna Sikora kl. 1b Szkoła Podstawowa nr 5, Wadowice


Protokół obrad sporządziła:

Joanna Krupnik
Aleksandra Nowicka-Wszołek
Małgorzata Targosz-Storch
Izabela Swakoń
Jan Bliźniak
Joanna Krupnik


Strona w trakcie budowy ..........