ZAPYTANIE OFERTOWE

laboratorium

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice" POIS.02.03.00-00-0072/17Data ogłoszenia: 14.08.2018r.

Zadanie 6 - działania informacyjno- promocyjne dla Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice" POIS.02.03.00-00-0072/17"


1. ZAPYTANIE OFRTOWE

2. FORMULARZ OFERTOWY

3. OŚWIADCZENIE