laboratorium

Zadanie 2 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna

25.09.2018 r.

W dniu 25 września br. rozpoczęto prace związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Realizacja prac budowlanych może stwarzać niedogodności w codziennym życiu mieszkańców i ruchu drogowym, w związku z czym prosimy mieszkańców o wyrozumiałość a kierowców o ostrożną jazdę.

30.11.2018 r.

Wykonywanie przewiertów pod drogami i potokiem, prowadzenie robót ziemnych i montażowych: Na dzień 30.11.2018 r. wykonano ok. 500 m sieci kanalizacyjnej.