laboratorium

Zadanie 3 - Budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej (rejon drogi na przysiółek Pniaki - tory kolejowe w Kleczy Dolnej) - I etap, część 2

31.01.2019 r.

Zakończenie robót ziemnych i montażowych. Wykonanie 100% sieci wodociągowej, tj.2,66 km. Do zakończenia Zadania 3 pozostało odtworzenie nawierzchni dróg.31.12.2018

Trwaja dalsze roboty ziemne i montażowe. Na dzień 31.12.2018 r. wykonano cały zakres objety Zadaniem,
tj. 2664 mb sieci wodociągowej. Przed wykonawcą jeszcze próby szczelności i roboty odtworzeniowe drogi.
30.11.2018 r.

Prowadzenie robót ziemnych i montażowych Na dzień 30.11.2018 r. wykonano ok. 2562 m sieci wodociągowej

12.09.2018 r.

Ruszyły prace przy budowie wodociągu tranzytowego w miejscowości Klecza Dolna – przysiółek Pniaki.

Dzięki sprzyjającej pogodzie mieszkańcy Klecz Dolnej, przysiółka Pniaki mogą obserwować intensywne prace przy budowie wodociągu tranzytowego. Wodociąg zlokalizowany będzie głównie w pasie drogi gminnej. Integralną część wodociągu stanowić będą hydranty przeciwpożarowe.

Realizacja prac budowlanych może stwarzać niedogodności w codziennym życiu mieszkańców i ruchu drogowym, w związku z czym prosimy mieszkańców o wyrozumiałość a kierowców o ostrożną jazdę.