Przetargi

REGULAMIN


REGULAMIN
udzielania zamówień sektorowych podprogowych z POIiŚ


ZAPYTANIE OFERTOWE
Zadanie 6 - Działania informacyjno - promocyjne dla Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice" nr POIS.02.03.00-00-0072/17
nr referencyjny 1/WPWIK/RR/2018
PYTANIA I ODPOWIEDZI

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYOGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zadanie 7 - Inżynier kontraktu, pomoc techniczna dla Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice" nr POIS.02.03.00-00-0072/17
nr referencyjny 1/WPWIK/PN/2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zadanie 1 i Zadanie 2 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny oraz rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna
nr referencyjny 2/WPWIK/PN/2018
OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA - 17.04.2018 r

OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA - 08.05.2018 r

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZMIANA SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Zadanie 1

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Zadanie 2
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zadanie 3 - Budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej (rejon drogi na przysiółek Pniaki-tory kolejowe w Kleczy Dolnej)- I etap, część 2
nr referencyjny 3/WPWIK/PN/2018
OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA

ZMIANA SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zadanie 5 – Zakup pojazdu asenizacyjnego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice”
nr POIS.02.03.00-00-0072/17
nr referencyjny: 4/WPWIK/PN/2018
OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGłOSZENIA - 17.05.2018r

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZMIANA SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zadanie 4 – Modernizacja oczyszczalni ścieków - Etap I (Modernizacja krat wstępnych na dopływie do oczyszczalni ścieków) w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice”
nr POIS.02.03.00-00-0072/17
nr referencyjny: 5/WPWIK/PN/2018
OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA - 17.05.2018r

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZMIANA SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY