PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zadanie 5 – Zakup pojazdu asenizacyjnego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice”

Pytania i odpowiedzi - 14.05.2018r.