PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zadanie 4 – Modernizacja oczyszczalni ścieków - Etap I (Modernizacja krat wstępnych na dopływie do oczyszczalni ścieków) w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice”

Pytanie i odpowiedź - 15.05.2018r.