Kolejny etap budowy wodociągu w miejscowości Wysoka

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał promesę pomocy finansowej dla Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 1 921 868 zł. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w ramach
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W ramach zadania powstanie ok. 5,5 km sieci wodociągowej. Planowana całkowita wartość zadania wynosi ok. 3,7 mln zł.

W ramach tego samego programu Gmina Wadowice uzyskała dofinansowanie na kwotę 1 974 160 złotych, co pozwoli na doprowadzenie wody w miejscowości Wysoka. mamy pieniadze na wodociag w wysokiej