laboratorium

Zadanie 1 – Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny
(formuła zaprojektuj i wybuduj)

21.05.2019 r.

W dniach 21-22.05.br w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji odbyło się
spotkanie z mieszkańcami Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej i Barwałdu Dolnego. Spotkanie poświęcone było
projektowanej kanalizacji sanitarnej w ramach realizowanego projektu pn.„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wadowice”.
Wszyscy zainteresowani inwestycją uzgodnili trasę przebiegu kanalizacji sanitarnej z projektantami i dyrekcją WPWiK Sp. z o.o.,
uzyskali informację o planowanych terminach rozpoczęcia robót ziemnych oraz o procedurze podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej.
Na rzutniku wyświetlane były informacje dotyczące realizacji Projektu oraz źródeł jego finansowania. W wyniku konsultacji rozwiano wiele wątpliwości i podpisano ok. 60 porozumień.
Wszystkim zaangażowanym w nasz projekt, władzy samorządowej, przybyłym mieszkańcom bardzo dziękujemy!31.03.2019 r.

Trwają prace projektowe. Projektanci uzgadniają trasę przebiegu sieci kanalizacyjnej w Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej i Barwałdzie Dolnym. W toku są uzgodnienia branżowe z:

- Polskie Koleje Państwowe S.A.

- Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Krakowie

-Wody Polskie

Pytania prosimy kierować do zespołu projektowego – tel. 33 496 84 9401.12.2018 r.

Spotkanie promocyjno - informacyjne Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice” przeznaczone dla mieszkańców Kleczy i Barwałdu Dolnego.


20.10.2018 r.

odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami Kleczy poświęcone uzgodnieniu projektowanej sieci kanalizacyjnej. Dziękujemy za zainteresowanie i liczne przybycie.06.10.2018 r.

W dniach 22.09.2018r. i 06.10.2018r. odbyły się spotkania informacyjne ws. Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice” przeznaczone dla mieszkańców Kleczy Dolnej.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Kleczy, przedstawiciele firmy projektowej, przedstawiciele gminy Wadowice i władze samorządowe. Stronę Inwestora reprezentował Prezes WPWiK Sp. z o.o. o oraz Dyrektor ds. Technicznych. Przedstawiciele firmy wykonawczej, Projektanci przedstawili zakres prac projektowych w podziale na etapy i propozycje przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy uzgadniali trasę przebiegu kanalizacji sanitarnej i podpisywali zgody na przejście kanalizacji sanitarnej przez ich posesje.27.07.2018 r.

W dniu 27.07.2018 r. w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została podpisana największa umowa na roboty budowlane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-0072/17” na: Zadanie 1 – Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny
(formuła zaprojektuj i wybuduj)

Wykonawca:

Konsorcjum Firm:

Ekoinstal Sp. z o.o. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Przemysłowa 8 – Lider Konsorcjum

Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Bożena Guzik 38-300 Gorlice, ul. Stróżówka 67 – Członek Konsorcjum

Wartość inwestycji: 23.468.937,45 zł brutto.

Termin realizacji: do 30.11.2020 r.

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej o długości ok.25 km, w tym przepompownie ścieków) w Gminie Wadowice obszar Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny. Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępu do kanalizacji sanitarnej na terenie objętym projektem, co znacznie wpłynie na poprawę stanu środowiska przez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód podziemnych i powierzchniowych.