laboratorium

Zadanie 1 – Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny
(formuła zaprojektuj i wybuduj)

19.01.2020 r.

Spotkanie z mieszkańcami Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej oraz Barwałdu Dolnego1. PREZENTACJA


2. KONTAKT BIURO INFORMACJI O INWESRRTCJI


3. PLAKAT


18.11.2019 r.

W dniu 18.11.2019 r. uroczyście rozpoczęliśmy budowę sieci kanalizacyjnej w Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej
i Barwałdzie Dolnym. W symbolicznym - pierwszym wbiciu łopaty pod wykop sieci kanalizacyjnej udział wzięli m.in.: Burmistrz Wadowic – Bartosz Kaliński, Prezes Zarządu WPWiK – Jerzy Obstarczyk oraz przedstawiciele Wykonawcy – firma Ekoinstal z Suchej Beskidzkiej.

Inwestycja realizowana jest kontraktem „zaprojektuj-buduj”. Biuro Projektowe wykonujące dokumentację projektową niejednokrotnie napotyka na różne utrudnienia. W niektórych przypadkach proces rokowań z właścicielami działek w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren jest bardzo czasochłonny, przez co wydłuża się czas potrzebny na wykonanie ostatecznego projektu. Dlatego inwestycja została podzielona na II etapy (Etap I – Klecza Dolna; Etap II – Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny), a te z kolei na części.

Rozpoczęliśmy budowę Etapu I, części 1, która swoim zakresem obejmuje 2,3 km sieci kanalizacji sanitarnej
i umożliwi podłączenie blisko 60 gospodarstw domowych.

Wszelkie informacje na temat proponowanych prac można uzyskać w siedzibie WPWiK w Jednostce Realizującej Projekt przy ul. Młyńskiej 110, pokój 7 pod numerem telefonu (33)823-56-26 wew. 122

Na terenie budowy nadzór nad robotami z ramienia Wykonawcy prowadzi Kierownik Robót Pan Mateusz Bogdanowski, nr. tel. 508-194-058

Całość ok. 25 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej Wykonawca ma wybudować do końca 2020 r. Wartość realizowanego Zadania 1 sięgnie kwoty 23 mln zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wyniesie ok.13 mln zł. Na sfinansowanie wkładu własnego WPWiP pozyskało pożyczkę z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,która będzie spłacana przez Spółkę w latach 2021-2026.

Sukcesywnie rozbudowywana sieć kanalizacyjna wypisuje się w długoterminową strategię wadowickiej Spółki wodociągowo - kanalizacyjnej, na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy.powiekszający się obrazek