laboratorium

Zadanie 2 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna

31.01.2019 r.

Zakończenie robót ziemnych i montażowych. Wykonanie 100% sieci kanalizacyjnej tj. 1,45 km. Do zakończenia Zadania 2 pozostało odtworzenie nawierzchni dróg i chodników, które wykonawca zobowiązał się zrealizować w miesiącu marzec/kwiecień 2019r. – jak tylko warunki pogodowe pozwolą na prace drogowe.25.09.2018 r.

W dniu 25 września br., rozpoczęto prace związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Realizacja prac budowlanych może stwarzać niedogodności w codziennym życiu mieszkańców i ruchu drogowym, w związku z czym prosimy mieszkańców o wyrozumiałość a kierowców o ostrożną jazdę.05.07.2018 r.

W dniu 05.07.2018 r. w siedzibie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. została podpisana kolejna umowa na roboty budowlane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-0072/17” na: Zadanie 2 – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice (rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna)

Wykonawca: Ekoinstal Sp. z o.o., z siedzibą w Suchej Beskidzkiej ul. Przemysłowa 8

Wartość inwestycji: 1.416.590,20 zł brutto.

Termin realizacji: do 31.05.2019 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ok. 1,45 km sieci kanalizacji sanitarnej – kolektory oraz sięgacze wraz z przepompownią ścieków P1 oraz infrastrukturą towarzyszącą przepompowni.
Realizowana inwestycja umożliwi odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych w Wadowicach w rejonie ulic: Gotowizna, Polna, a także ul. Błonie.