Uwaga! Informacja dotycząca napełniania basenów

Napełnianie przydomowych basenów Szanowni Państwo W okresie letnim chętnie korzystamy z kąpieli wodnych.
Coraz więcej osób decyduje się na zakup lub budowę basenu w swoim ogrodzie.
Podczas napełniania basenów ogrodowych wodą z sieci wodociągowej zaleca się wykonywanie czynności napełniania tych zbiorników w sposób powolny,
stabilnym strumieniem wody w celu uniknięcia zwiększonych prędkości wody w sieci.
W/w czynności należy wykonywać pod ciągłym nadzorem. Informujemy również, że w przypadku napełniania basenów wodą wodociągową zwolnienie z opłaty za odprowadzanie
ścieków możliwe jest wyłącznie w sytuacji opomiarowania poboru podlicznikiem ogrodowym (Warunki montażu DRUK NR BOK-02 dostępny na stronie internetowej www.wpwik.com).

Skip to content