Nowy wzór o wydanie warunków przyłączenia do sieci

Uwaga! Od 19 września 2020 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie

warunków przyłączania do sieci!

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wadowicach informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw z dniem 19 września 2020 r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączania do sieci.

Prawidłowo wypełniony wniosek, uzupełniony o niezbędny załącznik graficzny pozwoli na przystąpienie Spółki do opracowania warunków przyłączania do sieci, które stanowić będą podstawę wykonania i odbioru technicznego przyłączy wod.-kan.

Nowy wzór winsoku jest do pobrania w naszej zakładce: Biuro Obsługi Klienta – Druki do pobrania.

https://www.wpwik.com/drukibok/bok-9-wniosek-o-wydanie-warunkow-przylaczenia-do-sieci-wodociagowej.pdf

Wersja edytowalna:

https://www.wpwik.com/drukibok/bok-9-wniosek-o-wydanie-warunkow-przylaczenia-do-sieci-wodociagowej.docx

Skip to content