Biuro Obsługi Klienta i kasa

czynna w godzinach od 6 do 13:30 we wtorki od 6 do 15:50 z przerwą od godziny 9 do 9:30, środy dzień wewnętrzny bez obsługi klienta
Dokumenty do pobrania:
 

Przewodnik klienta

Lokalizacja Biuro Obsługi Klienta zlokalizowane jest w siedzibie Spółki w Wadowicach przy ulicy Młyńskiej 110 i realizuje następujące zadania:

przyjmuje odczyty wskazań wodomierzy wystawia faktury przyjmuje reklamacje faktur za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dokonuje zmian w ewidencji Klientów udziela informacji o obowiązujących stawkach opłat za wodę i ścieki przyjmuje zgłoszenia o awariach wodomierzy w budynkach prywatnych zawiera umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Kasa - przyjmuje wpłaty należności za wszystkie świadczone przez WPWiK usługi, czynna codziennie w godzinach: 6 do 13:45
a we wtorki od 6 do 16