Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach informuje , że  w związku z konwersją danych z systemu TP Media do eMedia (system stacjonarny, bazowy z którego pobielane są dane do iBOK)  w dniach od 10 do 15 grudnia 2021 r. mogą pojawić się przejściowe przerwy w dostępie do platformy iBOK oraz dane na iBOK nie będą aktualizowane. Ponadto nowe wnioski o utworzenie konta użytkowania w Internetowym Biurze Obsługi Klienta zostaną wprowadzone do systemu z kilkudniowym opóźnieniem.

Skip to content