Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 110 ogłasza przetarg nieograniczony 

nr 4/WPWiK/PN/2021 dla zadania   

ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W WADOWICACH
–  BUDOWA II STOPNIA FILTRACJI

Skip to content