Kontakt

WADOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.

Adres: ul. Młyńska 110 34-100 Wadowice Telefon: 33 823–56–26 do 28 Tel/Fax. :33 823– 46– 38

 

Kontakt email

Sekrtetariat sekretariat@wpwik.com

Biuro Obsługi Klienta bok@wpwik.com
biuro.obslugi@wpwik.com

Dział Inwestycji inwest.wpwik@wp.pl

Dział Techniczny techniczny@wpwik.com

Zakład Uzdatniania Wody zuw@wpwik.com

Wydział Sieci
wod-kan@wpwik.com

Znajdź nas na mapie

Telefon:

Sekretariat 33 82 356 26 do 28
Zgłaszanie awarii w dni robocze 6-14, 33 82 356 26 do 28
Po godz. 14 i w dni wolne od pracy 33 823 3322, 600 644 251 lub 692-156-598

Poniższe telefony czynne w godz. od 6 do 14


Prezes
508 772 542

Dyrektor ds. Technicznych
604 962 735

Kierownik Biura Obsługi Klienta
604 281 062


Kierownik Wydziału Sieci Wod-Kan
694 385 203

Kierownik D.U.R.
692 156 556

Kierownik Wydziału Produkcji Wody
692 433 135


Biuro Obsługi Klienta
662 277 045

Laboratorium Wody
660 422 411


Dział Technicznych
692 156 526