Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 110 ogłasza przetarg nieograniczony 

nr 3/WPWiK/PN/2021 dla zadania   
“Sukcesywna dostawa wodomierzy i nakładek
do zdalnego odczytu zużycia zimnej wody
lub regeneracja i powtórna legalizacja wodomierzy”
Skip to content