Dostawa wody beczkowozem.

 
Oferujemy usługę w zakresie dowozu wody beczkowozem w ilości 6 m3. Zlecenia będą przyjmowane telefonicznie w godzinach od 600 do 1300 bądź drogą elektroniczną.
Druk zlecenia jest dostępny tutaj. Prosimy o wypełnienie i przesłanie na wskazany adres mailowy.
Dostawa wody będzie wykonana wyłącznie po potwierdzeniu przez WPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach takiej możliwości.
Cenę usługi stanowi :
  • Zakup 6 m3 wody wg. obowiązującej taryfy WPWiK Sp. z o.o. tj. 29,70 brutto.
  • Wynajem samochodu zgodnie z kalkulacją kosztów transportu.
Kontakt:
Kierownik Wydziału Utrzymania Ruchu Robert Gruca
Nr tel. 662 279 762
Nr tel. 692 156 576
adres mailowy : sekretariat@wpwik.com
 
Skip to content