Aktualności

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w najbliższym czasie uruchamia internetowe biuro obsługi klienta “iBOK”. Regulamin iBOK

Zobacz
Komunikaty
002---Virus
Informujemy o braku zagrożenia
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa
Awarie

Przerwy w dostawie wody

Sprawdź aktualne

siren
Ostatni przetarg
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice
Zadanie projektu 01
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i ...
Zadanie projektu 02
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna
Zadanie projektu 03
Budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej

Zadanie projektu 04
Modernizacja oczyszczalni ścieków

Zadanie projektu 05
Zakup pojazdu
asenizacyjnego


Zadanie projektu 06
Działania informacyjno - promocyjne


Zadanie projektu 07
Inzynier Kontraktu, pomoc techniczna


Skip to content