Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , 34-100 Wadowice, ul. Młyńska 110 ogłasza przetarg nieograniczony 

nr 5/WPWiK/PN/2021 dla zadania   

 

„Budowa sieci wodociągowej magistralnej Wadowice – Klecza Dolna – etap I, część 1”

Skip to content