PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zadanie 1 i Zadanie 2 -Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny oraz rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna

Pytania i odpowiedzi - 18.04.2018r


Pytania i odpowiedzi - 19.04.2018r


Pytania i odpowiedzi -25.04.2018r


Pytania i odpowiedzi (Zadanie 1) - 10.05.2018r


Pytania i odpowiedzi (Zadanie 2) - 10.05.2018r

Pytania i odpowiedzi - 15.05.2018r