laboratorium

Zadanie 1 – Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny (formuła zaprojektuj i wybuduj)

31.01.2019 r.

Kontynuacja prac projektowych - złożenie do uzgodnienia 1 części projektu (50%) na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Wadowicach (ZUD). Wyznaczono termin narady koordynacyjnej na dzień 07.02.br.

Rozpoczęcie prac projektowych 2 części.30.11.2018 r.

Kontynuacja prac projektowych – uzgodnienia z miekszkańcami i instytucjami, projektowanie trasy sieci kanalizacyjnej i profili rurociągów.22.09.2018 r.

Spotkaniem informacyjnym w Kleczy Dolnej Wykonawca rozpoczął prace projektowe.