laboratorium

Zadanie 1 – Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny (formuła zaprojektuj i wybuduj)

22.09.2018 r.

Spotkaniem informacyjnym w Kleczy Dolnej Wykonawca rozpoczął prace projektowe.30.11.2018

Kontynuacja prac projektowych – uzgodnienia z miekszkańcami i instytucjami, projektowanie trasy sieci kanalizacyjnej i profili rurociągów.