laboratorium

Zadanie 6 - Działania informacyjno - promocyjne

1.Plakat2. Ulotka


3. Tablice informacyjne


W siedzibie WPWIK sp.z o.o.
Zadanie 2

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna

Zadanie 3

- Budowa sieci wodociągowej magistralnej w Kleczy Dolnej (rejon drogi na przysiółek Pniaki - tory kolejowe w Kleczy Dolnej) - I etap, część 2

3. Publikacje prasoweGazeta Krakowska, 3.10.2018

Publikacje onlinewadowice24.pl

wadowiceonline.pl

wadowiceonline.pl

wadowiceonline.pl

wadowiceonline.pl

wadowice24.pl
4. Spotkania z mieszkańcamiW dniach 22.09.2018r. i 06.10.2018r. odbyły się spotkania informacyjne ws. Zadanie 1 – Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny (formuła zaprojektuj i wybuduj) W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Kleczy, przedstawiciele firmy projektowej, przedstawiciele gminy Wadowice i władze samorządowe.

01.12.2018 r.

Miało miejsce spotkanie promocyjno - informacyjne Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice” przeznaczone dla mieszkańców Kleczy i Barwałdu Dolnego.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Kleczy i Barwałdu Dolnym, Inwestor i przedstawiciele firmy projektowej. Stronę Inwestora reprezentował Prezes WPWiK Sp. z o.o. o, Dyrektor ds. Technicznych oraz Kierownik JRP. Na wstępie mieszkańcy poznali krótką historię całego Projektu, wartość projektu, udział UE w współfinansowaniu Projektu, termin jego realizacji. Następnie mieszkańcy zaznajomili się z zakresem prac projektowych obejmującym Zadanie 1 (budowę kanalizacji sanitarnej w Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej i Barwałdzie Dolnym) oraz podziałem inwestycji na etapy. W dalszej części spotkania Projektanci uzgadniali z mieszkańcami trasę przebiegu kanalizacji sanitarnej i podpisywali zgody na przejście kanalizacji sanitarnej przez ich posesje.5. Kalendarz
Kalendarz